Tiráž

Na webech užité doprovodné a ilustrační materiály, které nemají uvedený zdroj, pocházejí z veřejných zdrojů z nichž jsou přejímány v rámci úřední a zpravodajské licence dle § 34 Zákona 216/2006 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským; případně se jedná o vlastně pořízené elektronické reprofotografie, kdy autorem vydavatelství a nakladatelství Česká expedice,  které provozuje Centrální informační agentura, z. s.

Veškeré materiály podléhají licenci Creative Commons: Uveďte původ – Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License

Neakceptujeme e-maily bez elektronického podpisu.
Doporučenou poštu nepřijímáme.

Kontakt: E-mail: redakce@cexpedice.cz | Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava

Vydavatel:

Centrální informační agentura, z. s.
Sídlo: Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo spolku: 020 33 844
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 11096
Kontakt (e-mail): info@centralni-informacni-agentura.cz

Účely spolku Centrální informační agentura:

  • monitorování informací šířených periodickým i neperiodickým tiskem, rozhlasem, televizí a veřejnou počítačovou sítí
  • zpracovávání zpravodajských a publicistických výstupů z veřejného, politického a společenského dění, jak domácí, tak zahraniční
  • vydávání listovních a elektronických periodik, provoz rozhlasu a televizního vysílání, jak pozemním šířením signálu, tak satelitním, kabelovým či pomocí veřejné počítačové sítě
  • šíření osvěty a informační gramotnosti, vzdělávání k rozpoznání falešných, dezinformačních a lživých informací propagandy
  • poskytování obecně prospěšných služeb v rámci zpravodajského servisu
  • nakladatelská a vydavatelská činnost
  • poskytování obecně prospěšných služeb spojených s držením internetových domén a poskytování hostingu webů, tvorba a spravování webů