Kdo jsme

Česká expedice, z. s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili udržovatelé tradic zakladatele prvních českojazyčných novin a nakladatelství Václava Matěje Krameriuse, kdy v jeho odkazu budou nadále udržovat jeho odkaz a vydávat česká periodika a tiskoviny, aby byla udržována tradice odkazu Václava Matěje Krameriuse.

Česká expedice vydává listovní a elektronická periodika, šíří osvětu a informační gramotnost, jako i poskytuje obecně prospěšné služby v rámci zpravodajského servisu; je nakladatelství a vydavatelstvím.

Česká expedice je vydavatelem konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz a magazínu BezPolitickéKorektnosti.cz.