Kdo jsme

Česká expedice – vydavatelství a nakladatelství je provozováno Centrální informační agenturou, z. s. . Vydavatelství a nakladatelství navazuje na tradici zakladatele prvních českojazyčných novin a nakladatelství Václava Matěje Krameriuse, kdy v jeho odkazu budou nadále udržovat jeho odkaz a vydávat česká periodika a tiskoviny, aby byla udržována tradice odkazu Václava Matěje Krameriuse.

Česká expedice je vydavatelem konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz a magazínu BezPolitickéKorektnosti.cz.

Centrální informační agentura, z. s.
Sídlo: Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo spolku: 020 33 844
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 11096
Kontakt (e-mail): info@centralni-informacni-agentura.cz

Účely spolku Centrální informační agentura:

  • monitorování informací šířených periodickým i neperiodickým tiskem, rozhlasem, televizí a veřejnou počítačovou sítí
  • zpracovávání zpravodajských a publicistických výstupů z veřejného, politického a společenského dění, jak domácí, tak zahraniční
  • vydávání listovních a elektronických periodik, provoz rozhlasu a televizního vysílání, jak pozemním šířením signálu, tak satelitním, kabelovým či pomocí veřejné počítačové sítě
  • šíření osvěty a informační gramotnosti, vzdělávání k rozpoznání falešných, dezinformačních a lživých informací propagandy
  • poskytování obecně prospěšných služeb v rámci zpravodajského servisu
  • nakladatelská a vydavatelská činnost
  • poskytování obecně prospěšných služeb spojených s držením internetových domén a poskytování hostingu webů, tvorba a spravování webů