Obchodní podmínky


Obchodní podmínky: Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího.

Práva a povinnosti pro prodejce a zákazníka

Všechny ceny vydavatelství a nakladatelství Česká expedice jsou uvedeny v Kč, obsahují zákonnou DPH a jsou konečné. Prodejcem je  Centrální informační agentura, z. s., Sídlo: Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava, Identifikační číslo spolku: 020 33 844, Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 11096, Kontakt (e-mail): info@centralni-informacni-agentura.cz

Podmínky vracení odebraných knih

Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete knihy do 14 dní vrátit zpět ve stejném stavu, dobře zabalené a pojištěné. A to podle zákona č. 367/2000. Za splnění těchto podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce.
Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné, balné a podobně).
Kupující doručí vracené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Centrální informační agentura, z. s. –  Česká expedice – vydavatelství a nakladatelství, Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, 708 00 Ostrava – Poruba.

Slevy pro velkoodběr

Při zájmu o nákup většího množství je možné domluvit individuální slevu. To se týče, tak knihkupců a distributorů či organizací. Obraťte se přímo na e-mail: obchod@cexpedice.cz

Způsob platby a doručení

Při zaslání objednávky poštou předáváme dopravci do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky, dobírkou nezasíláme. Platba je možná jedině předem. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly. Poštovné je stanoveno vždy u sortimentu.
Kupující se zavazuje po zaslání objednávky uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Situace odmítnutí objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevě pochybná či neexistuje v poštovním adresáři. O tomto odmítnutí zašle informaci a e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí dvou hodin od jejího přijetí prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté nakupujícím, využije pouze k účelům souvisejícím se službami nakladatelství. A to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaj neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. V případě písemné žádosti nakupujícího zaslané na emailovou adresu obchod@cexpedice.cz, a potvrzené odpovědí o přijetí žádosti, je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze nakupujících. (Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZDE.)

Jiné situace

Pokud nakupující odmítne jím objednané knihy odebrat a zaplatit, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek odmítnout. Kupující musí uvést správnou poštovní adresu, na kterou mají být objednané knihy odeslány. Kupující se dále zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané knihy a zaplatit celkovou cenu za objednané knihy včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné a další).